ATSV Scharmbeckstotel e.V. > Der Verein > Historie > Gründer der Fußballsparte 1956

Gründer der Fußballsparte 1956

Gründer der   Fußball-Sparte im Jahre 1956

 

Paul Döring

 

Winfried Döring

 

Herbert Freund

 

Hans-Dieter Döbler

 

Dieter Baecker

 

Heinz Hormann

 

Heinz Koschorrek

 

Johann-Hinrich Tietjen

 

Erich Murken

 

Alfred Fietz (verstorben)

 

Georg Kleen (verstorben)

 

Helmut Mickinn

 

Walter Albrecht[

 

Hermann Kallien

 

Hans-Georg Fechtmann

 

Horst Peper